Min inriktning

Ett antal olika teorier och metoder - till exempel kognitivt beteendeinriktade, psykodynamiska och systemiska - har utarbetats för att förstå och påverka psykiska svårigheter. Forskning och beprövad erfarenhet har inte kunnat visa att någon av dessa metoder är överlägsen de andra i alla situationer. I mitt psykoterapeutiska arbete försöker jag därför att förhålla mig flexibelt till metoden och anpassa den efter personen jag möter och de problem denne brottas med.

Jag ser det som grundläggande att stödja de jag arbetar med till ett meningsfullt liv där både de yttre realiteterna - som exempelvis familje- eller arbetssituation - och det inre livet är betydelsefullt att fokusera på. Utgångspunkten i arbetet är alltid de aktuella svårigheterna, men ofta är det viktigt att sätta in dessa i det vidare sammanhanget av ens tidigare och nuvarande livserfarenheter.  I denna typ av arbete är det möjligt att undersöka vilka vägar till förändring som står öppna och vilka begränsningar man måste lära sig att leva med.