Ett visst mått av psykiskt lidande är en oundviklig del av livet. För det mesta kan vi själva eller tillsammans med någon närstående hantera detta. Men ibland lyckas vi trots våra ansträngningar inte finna några konstruktiva sätt att möta svårigheterna. Vi kan till exempel fastna i negativa grubblerier, förlamas av ångest eller uppleva vår tillvaro som meningslös. I sådana lägen kan man behöva söka proffesionell hjälp. 

Jag erbjuder psykoterapi, handledning och utbildning till privatpersoner och företag. 

Jag är också skribent och översättare inom det psykoterapeutiska och kulturkritiska fältet. Kom februari 2024 ut med boken Psykoterapi enligt Murakami på Staka Bokförlag. Är även medgrundare till nätmagasinet Psyke & Samhällepsykesamhalle.se/

Under fliken Publicerat hittar du ett urval av det jag skrivit. 

Medlem av Sveriges psykologförbund, Psykoterapicentrum och Sällskapet för existentiell psykoterapi. Följer etiska riktlinjer för psykologer i Norden.