Ett visst mått av psykiskt lidande ingår som en oundviklig del av livet och för det mesta kan vi själva eller tillsammans med någon närstående hantera detta. I vissa perioder lyckas vi dock trots våra ansträngningar inte finna några konstruktiva sätt att möta lidandet. Vi kan då till exempel fastna i negativa grubblerier, uppleva vår tillvaro som meningslös eller förlamas av ångest. I dessa lägen kan man behöva söka professionell hjälp.

 

Daniel Sykes psykologmottagning erbjuder psykoterapi, psykologisk konsultation samt handledning. 


Medlem av Sveriges Psykologförbund samt Psykoterapicentrum. Följer yrkesetiska principer för psykologer i Norden.
Välkommen att höra av dig!