Ett visst mått av psykiskt lidande ingår som en oundviklig del av livet och för det mesta kan vi själva eller tillsammans med någon närstående hantera detta. I vissa perioder lyckas vi dock trots våra ansträngningar inte finna några konstruktiva sätt att möta lidandet. Vi kan då till exempel fastna i negativa grubblerier, uppleva vår tillvaro som meningslös eller förlamas av ångest. I dessa lägen kan man behöva söka professionell hjälp.

Daniel Sykes Psykologmottagning erbjuder psykoterapi, psykologisk konsultation samt handledning till privatpersoner och företag. 

Medlem av Sveriges Psykologförbund, International Society for Emotion Focused Therapy samt Psykoterapicentrum. Följer yrkesetiska principer för psykologer i Norden.

 

 

 

 

  

 

Välkommen att höra av dig!