Ett visst mått av psykiskt lidande är en oundviklig del av livet. För det mesta kan vi själva eller tillsammans med någon närstående hantera detta. Men ibland lyckas vi trots våra ansträngningar inte finna några konstruktiva sätt att möta svårigheterna. Vi kan till exempel fastna i negativa grubblerier, förlamas av ångest eller uppleva vår tillvaro som meningslös. I sådana lägen kan man behöva söka proffesionell hjälp. 

Jag erbjuder psykoterapi, handledning och utbildning till privatpersoner och företag. 

Är även skribent och översättare inom det psykoterapeutiska och kulturkritiska fältet och skriver bland annat under rubriken Den kulturkritiska psykologen www.ahum.se/daniel-sykes/ och på Psykodynamiskt forum psykodynamisktforum.se/category/daniel-sykes/

 

Medlem av Sveriges psykologförbund, Psykoterapicentrum och Sällskapet för existentiell psykoterapi. Följer etiska riktlinjer för psykologer i Norden.