Om mig och min inriktning

 

Jag är legitimerad psykolog, specialist i klinisk psykologi och legitimerad psykoterapeut. Sedan år 2000 har jag varit verksam inom psykiatri, primärvård och som privatpraktiserande. Jag har lång erfarenhet av behandlingsarbete med vuxna personer som lider av depression, ångestproblem, utmattningstillstånd, stress, krisreaktioner och andra vanliga psykiska besvär.  

 

Det har utarbetats ett antal olika teorier och metoder för att förstå och påverka människans psykiska svårigheter. Forskning och beprövad erfarenhet har inte kunnat påvisa att någon av dessa är överlägsen de andra i alla situationer. I mitt psykoterapeutiska arbete försöker jag därför förhålla mig flexibelt till metoden och anpassa den efter personen jag möter och de problem som denne brottas med.

Tydliga influenser i mitt psykoterapeutiska arbete är affektfokuserad psykodynamisk terapi, emotionsfokuserad terapi (EFT), existentiell terapi och psykoanalys.  Jag har även funnit det fruktbart att studera sociologi och annan kulturteori eftersom jag tror att det är nödvändigt att förstå olika former av psykiskt lidande utifrån de samhälleliga strukturer och processer som den enskilda människan är en del av. I vår tid ser jag det också som särskilt betydelsefullt att värna den mänskliga tillvarons existentiella dimension genom att ge plats för samtal om de livsfrågor som vi alla med nödvändighet brottas med. 

Jag ser det som grundläggande att stödja de jag arbetar med till ett meningsfullt liv där både yttre faktorer (till exempel relationer, familj eller arbetssituation) och det inre livet är betydelsefullt. Utgångspunkten är alltid de aktuella svårigheterna, men ofta är det viktigt att sätta in dessa i det vidare sammanhanget av individens tidigare och nuvarande livserfarenheter.  I denna typ av arbete är det möjligt att undersöka vilka vägar till förändring som står öppna och vilka begränsningar man måste lära sig att leva med.