Om mig

 

Jag är legitimerad psykolog, specialist i klinisk psykologi och legitimerad psykoterapeut. Sedan år 2000 har jag varit verksam inom psykiatri, primärvård samt som privatpraktiserande och arbetat med psykoterapi, psykologiska utredningar och handledning. Jag har lång erfarenhet av behandlingsarbete med vuxna personer som lider av depression, ångestproblem, utmattningstillstånd, stress, krisreaktioner och andra vanliga psykiska besvär. 

Jag erbjuder psykoterapi, psykologisk konsultation samt handledning till privatpersoner och företag. 

I mitt arbete strävar jag efter ett icke dogmatiskt förhållningssätt som tar hänsyn till värdet av olika seriösa kunskapsfält vid förståelsen av psykiska svårigheter. Tydliga influenser i mitt psykoterapeutiska arbete är Affektfokuserad psykodynamisk terapi, Emotionsfokuserad terapi (EFT), Existentiell terapi och Psykoanalys.  Jag har även funnit det fruktbart att studera sociologi och annan kulturteori, eftersom jag tror att det är nödvändigt att förstå olika former av psykiskt lidande utifrån de samhälleliga strukturer och processer som den enskilda människan är en del av. I vår tid ser jag det också som särskilt betydelsefullt att värna den mänskliga tillvarons djuppsykologiska dimension genom att ge plats för samtal om de existentiella livsfrågor som alla människor med nödvändighet brottas med.

Utöver mitt kliniska arbete så skriver jag regelbundet artiklar inom det psykoterapeutiska och kulturkritiska fältet, bland annat för tidskriften Psykoterapi www.tidskriftenpsykoterapi.se på Psykodynamiskt forum www.psykodynamisktforum.se och för Ahum www.ahum.se/daniel-sykes/