En del av mina publikationer går att läsa på Psykodynamiskt forum, Ahumbloggen samt tidskriften Psykoterpi

www.ahum.se/daniel-sykes-den-kulturkritiska-psykologen/

psykodynamisktforum.se/category/daniel-sykes/

www.tidskriftenpsykoterapi.se/artiklar/artiklar.htm

 

Böcker

Sykes, D. (2024) Psykoterapi enligt Murakami - samlade essäer. Nyköping:Staka Bokförlag. 

 

Artiklar och essäer

Sykes, D. (2023). Avgrund - när verkligheten rämnar. Tidskriften Divan. Nr 3-4:2023

Sykes, D. (2023). Om ungas självförakt och depression i den narcissistiska kulturen. Ahumbloggen.

Sykes, D. (2023). Diagnossamhället - när livet blir en sjukdom. Psykodynamiskt forum

Sykes, D. (2022). Det smärtfobiska samhället - har vi blivit rädda för att känna smärta? Ahumbloggen

Sykes, D. (2022). Dysmorfofobi - vår tids folksjukdom. Ahumbloggen.

Sykes, D. (2021). Prokrastinering - problem eller protest. Ahumbloggen

Sykes, D. (2021). Du ska väl alltid sträva efter att vara dig själv - eller? Ahumbloggen

Sykes, D. (2021). Introduktion till Mari Ruti. Tidskriften Divan. Nr 1-2:2021

Ruti, M. (2021). Begärets egenart. Tidskriften Divan. Nr 1-2:2021. (översättning av Daniel Sykes). 

Sykes.D. (2020). Till den operfekta människans försvar. Ahumbloggen

Sykes, D. (2020). Sharp Objects - en emotionsfokuserad betraktelse över en fiktiv terapiprocess. Psykodynamiskt forum.

Sykes, D. (2020). Att låta sig (be)röras av känslorna - några nedslag i mitt möte med den emotionsfokuserade terapin. Psykodynamiskt forum.

Hanken, V & Sykes, D. (2019). EFT - att arbeta aktivt med känslor. Psykologtidningen, nr 2 2019.

Sykes, D. (2018). Den färglöse herr Tazaki och den psykoterapeutiska processen Psykoterapi, 2018:3, 36-40.

Sykes, D. (2018). Vad Haruki Murakami kanske pratar om när han pratar om romanskrivande. Psykoterapi, 2018:2, 24-29. 

Sykes, D. (2018). Några tankar om psykoterapin i det nyliberala trötthetssamhället. Psykodynamiskt forum.

Sykes, D. (2018). "Att leva i en tid som inte gör skillnad - om tränarens betydelse". Gästkrönika Svenska fans

Sykes, D. (2017). Freud i vår tid - om talets och röstens betydelse i psykoterapi. Psykoterapi, 2017:4, 14-17.

Sykes.D. (2016). Psykoterapin och yttrandefriheten - några reflektioner. Psykoterapi, 2016:1, 52-53. 

Sykes, D. (2016). "Om vikten att stå stadigt i en tid då allt flyter". Bokrecension i Psykoterapi, 2016:1, 52-53.

Sykes, D. (2015). Hisingen 2015 - ett mångfasetterat eller splittrat landskap? Tidningen Hisingen nr 40, 21-27/11-2015.

Sykes, D. (2015). Varför fungerar antidepressiv medicinering bara för vissa patienter? Ett affektfokuserat perspektiv på den antidepressiva läkemedelsbehandlingens funktion och effekt. Psykoterapi, 2015:3, 25-27.

Sykes. D. (2012). Att lyssna till erfarenheten. Om betydelsen av ett nyanserat förhållningssätt i frågan om antidepressiv medicinering. Tidskriften för svensk psykiatri, 2021:4, 17-24. 

Sykes. D. (2012). Den antidepressiva medineringens psykologi. Psykisk hälsa (Mind), 2012:1, 64-73

 

Debatt

Sykes, D. (2021). Den kliniska psykologin behandlar sitt område slarvigt när man avfärdar den franska psykoanalysen. Psykodynamiskt forum

Sykes, D. (2021). "Det är tid att låta vår verkliga ledare ta över kaptensbindeln". Gästkrönika på Svenska fans

Sykes, D. (2019). Diskrimineringen av de med psykisk ohälsa måste få ett slut. Psykodynamiskt forum

Sykes, D. (2017). "Se människan - inte diagnosen". Fria Ord i Göteborgs-Posten 5/11-2017.

Sykes, D. (2015). "Är jag svensk på riktigt?". Fria Ord i Göteborgs-Posten 2/1-2015.

Sykes, D. (2014). "Det primärvårdspsykiatriska teamet. En arena för kliniska specialister". Psykologtidningen, nr 5 2014-06-03

Sykes, D. (2014). "Så kan köerna till psykvården kortas". Debattartikel i Göteborgs-Posten

Sykes, D. (2012). "Viktigt med en nyanserad syn på psykofarmakologisk behandling". Fria Ord i Göteborgs-Posten 24/5-2012.