Länkar

Psykologiska institutionen Göteborgs universitet: www.psy.gu.se

Psykologförbundet: www.psykologforbundet.se

Psykoterapicentrum: www.psykoterapicentrum.se

Sällskapet för existentiell psykoterapi: www.sept.nu

Affektfokuserad psykoterapi:  www.affekta.se

Emotionsfokuserad terapi: www.sieft.se

Ahum: www.ahum.se